انتظارات والدین نسبت به فرزندان

۱۳۹۸-۹-۲۱ ۲۰:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰۲۰ آذر ۱۳۹۸|خانواده, خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/fobF8noP9ag کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی انتظارات والدین نسبت به فرزندان (خودشناسی جنسی) [...]