آیا سینمای حقیقت ممکن است؟

۱۳۹۹-۴-۳۱ ۲۰:۲۸:۴۶ +۰۰:۰۰۳۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/oZx6h5Q6HIY آيا سينماي حقيقت ممکن است (خودشناسی ارتباطی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی آیا سینماي حقیقت ممکن است ؟ (خودشناسی ارتباطی) مقاله 15 اگر [...]

فلسفه اینترنت

۱۳۹۹-۴-۲ ۱۸:۵۹:۴۳ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WaeTacqvXMc فلسفه اينترنت (خودشناسی ارتباطی) مقاله 14 استاد علی اکبر خانجانی ? فلسفه اینترنت ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی ⁦▪️⁩ مقاله شماره 14 مثبت ترین و انسانی [...]

اخطار : “ويروس واقعي کامپيوتر کاربران را نابود میکند”

۱۳۹۹-۳-۲ ۱۸:۴۹:۴۲ +۰۰:۰۰۲ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/A2uq0GO-Vs0 ? اخطار : ویروس واقعی کامپیوتر « کاربران را نابود می کند »⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی▪️⁩ مقاله شماره 13 آنچه که معروف به ویروس رایانه [...]

مصاحبه ای با یک روسپی

۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۶:۰۷:۳۰ +۰۰:۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/S1gy64mYBm4 مصاحبه اي با يک روسپي (خودشناسی ارتباطی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی ? مصاحبه اي با یک روسپی ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی⁦▪️⁩ مقاله شماره [...]

چرا هیچکس تو را درک نمی کند؟

۱۳۹۹-۲-۱۳ ۱۲:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/edmk-Ovtiww چرا هيچکس تو را درک نمي کند(خودشناسی ارتباطی) مقاله 11 استاد علی اکبر خانجانی ?چراهیچکس تو را درك نمی کند؟ (خودشناسی ارتباطی) مقاله 11 [...]

جنون روابط عمومی

۱۳۹۹-۲-۵ ۱۳:۵۵:۳۸ +۰۰:۰۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EzjrIvusYlc جنون روابط عمومی( خودشناسی ارتباطی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی ?جنون روابط عمومی ⁩خودشناسی ارتباطی مقاله ۱۰ امروزه یکی از سرمایه ھای واجب [...]

راز آزادیخواهی

۱۳۹۹-۱-۱۱ ۲۱:۴۷:۱۳ +۰۰:۰۰۱۱ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/AIQykw4fji8 راز آزادیخواهی(خودشناسی ازتباطی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی ? راز آزادیخواهی (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 8 بی تردید آدمی ھر چیزی را که شدیدتر [...]

تلوزیون یا گوساله سامری

۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۱۹:۴۰:۲۳ +۰۰:۰۰۲۳ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/w54FtYXQsj8 تلوزیون یا گوساله سامری(خودشناسی ازتباطی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی تلویزیون یاگوسالۀ سامري خانگی(خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره 7 ھنگامی که از تلویزیون سخن [...]

آنگاه که هیچکس ننویسد

۱۳۹۸-۱۲-۷ ۲۱:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰۷ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/dggp5BV4Gu4 آنگاه که هیچکس ننویسد(خودشناسی ارتباطی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی ? آنگاه که هیچکس ننویسد(تفسیري بر سورة قلم ) ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی ⁦▪️⁩ [...]

بارگذاری مطالب بیشتر