فرزند کمتر رفاه بیشتر

۱۳۹۹-۳-۳ ۲۱:۱۹:۰۲ +۰۰:۰۰۳ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/6NV7EQgsWx0 فرزند کمتر رفاه بیشتر مقاله ۴۲ (خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی ? فرزند کمتر رفاه بیشتر !؟خودشناسی جنسی مقاله شماره42 بالاخره این شعار [...]

نهضت زنان و مردان واقعی

۱۳۹۹-۲-۱۴ ۱۸:۰۵:۲۵ +۰۰:۰۰۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/x2G_xj0hbc8 نهضت زنان و مردان واقعی . مقاله ۴۱(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی نهضت زنان و مردان واقعی (خودشناسی جنسی) مقاله 41 امروزه درغرب [...]

آیا شوهر شما هم درکتان نمی کند؟

۱۳۹۹-۲-۷ ۰۴:۲۴:۱۹ +۰۰:۰۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/en51Txow9bk آیا شوهر شما هم درکتان نمیکند؟ مقاله ۴۰(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی ? آیا شوهر شما هم درکتان نمی کند ؟(خودشناسی جنسی) مقاله [...]

زندگی دزدکی زن آزادیخواه

۱۳۹۹-۱-۷ ۰۷:۲۲:۱۵ +۰۰:۰۰۷ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/z3r-bxpRWtM زندگی دزدکی زن آزادیخواه . مقاله ۳۸( خودشناسی جنسی ) استاد علی اکبر خانجانی زندگی دزدکی زن آزادیخواه (خودشناسی جنسی) مقاله 38 زنی که [...]

مردان زن-ذلیل و زنان مرد-ذلیل

۱۳۹۸-۱۲-۱۹ ۰۵:۳۹:۲۶ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/1pIrysfKbsw مردان زن ذلیل و زنان مرد ذلیل . مقاله ۳۷( خودشناسی جنسی ) ?مردان زن - ذلیل و زنان مرد – ذلیل(خودشناسی جنسی) یکی [...]

اراده و اختیار زنانه

۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۰۴:۵۷:۴۴ +۰۰:۰۰۲۵ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/dqNf9c-sTvk اراده و اختیار زنانه  اراده و اختیار زنانه (خودشناسی جنسی) مقاله 36 تجربه بشری در سراسر جھان نشان میدھد که ھیچ زنی بخودی خود [...]

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج

۱۳۹۸-۱۰-۱۲ ۱۳:۴۳:۱۳ +۰۰:۰۰۱۲ دی ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/dY0oraLSXBM مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج . مقاله ۳۵ ( خودشناسی جنسی ) مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از ازدواج براستی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر