فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۲-۲۸ ۲۱:۵۵:۲۴ +۰۰:۰۰۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk فلسفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) مقاله 6 خودشناسی شرعی شايد هيچيك از احكام شرع [...]

تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۲-۱۰ ۱۵:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/wUyJHtuHa1c تهمت ناحق به مثابه مرگ (خودشناسی شرعی) مقاله 4 استاد علی اکبر خانجانی تهمت ناحق به مثابه قتل «بازخوانی یک پرونده» ( خودشناسی شرعی) [...]

فلسفه لباس

۱۳۹۹-۲-۲ ۰۷:۰۲:۰۷ +۰۰:۰۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/1CEfbQ4IAk0 فلسفه لباس (خودشناسی شرعی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ لباس (خودشناسی شرعی) مقاله 2 فلسفۀ لباس همان فلسفۀ پوشانیدن عریانی بدن و [...]