فلسفه صلوة ( راز نماز)

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۴۳:۰۷ +۰۰:۰۰۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ujuEjbGMTjk فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 صلوة در قرآن کریم فقط مؤمنان را مخاطب [...]

دیدگاه علی ع درباره زن

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۱۶:۵۴:۵۸ +۰۰:۰۰۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ugVuKnlP1_8 دیدگاه علی ع درباره زن (خودشناسی شیعی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی دیدگاه علی (ع) دربارۀ زن فلسفه تشیع مقاله ۲ از میان [...]

چرا فاطمه فاطمه است؟

۱۳۹۹-۲-۲۱ ۱۵:۲۶:۲۹ +۰۰:۰۰۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/5piM4NHjSq8 چرا فاطمه فاطمه است؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چرا «فاطمه ، فاطمه است»؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 حدود چهارده قرن [...]