فلسفه خاتمیت

۱۳۹۹-۷-۵ ۱۹:۲۴:۰۶ +۰۰:۰۰۵ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Vn3K6iYrZcQ فلسفه خاتمیت (خودشناسی قرآنی) مقاله 15 -استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ خاتمیّت (خودشناسی قرآنی) مقاله 15 مسئلۀ ختم نبوّت در اسلام یکی از پیچیده [...]

حسد شعله ای از آتش دوزخ

۱۳۹۹-۶-۲۹ ۲۰:۲۷:۱۸ +۰۰:۰۰۲۹ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/bhzFXkMn_CE حسد شعله ای از آتش دوزخ (خودشناسی قرآنی) مقاله 14- استاد علی اکبر خانجانی حسد : شعله ای از آتش دوزخ (خودشناسی قرآنی) مقاله [...]

عرفان و قرآن

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۲۰:۴۳:۱۳ +۰۰:۰۰۲۶ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/G_APUT8uFHc عرفان و قرآن (خودشناسی قرانی) مقاله 13-استاد علی اکبر خانجانی عرفان و قرآن (خودشناسی قرانی) مقاله 13 در قرآن بوضوح از عارفان سخن رفته [...]

صیادان نفس ما(تفسیری از سوره فلق)

۱۳۹۹-۶-۲۵ ۲۰:۴۴:۰۴ +۰۰:۰۰۲۵ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/BOs3Tuc5wOQ صیادان نفس ما (خودشناسی قرآنی) مقاله 12- استاد علی اکبر خانجانی صیادان نفس ما ( تفسیری از سورۀ فلق) خودشناسی قرآنی مقاله 12 هر [...]

قرآن و تفسیر به رأی

۱۳۹۹-۶-۲۴ ۱۷:۰۸:۲۶ +۰۰:۰۰۲۴ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/X64uIEWXE7c قرآن و تفسیر به رای (خودشناسی قرآنی) مقاله 11-استاد علی اکبر خانجانی قرآن و  تفسیر به رأی (خودشناسی قرآنی) مقاله 11 گفته می شود [...]

چند حکایت عرفانی

۱۳۹۹-۶-۱۴ ۲۰:۱۰:۲۵ +۰۰:۰۰۱۴ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ea0ucMx7EM8 چند حکایت عرفانی (خودشناسی قرآنی) مقاله 10- استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت عرفانی (خودشناسی قرانی) مقاله 10 از یکی پرسیدم : آیا تعجّب [...]

عذاب النار چیست؟

۱۳۹۹-۶-۱۳ ۱۹:۲۶:۱۷ +۰۰:۰۰۱۳ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/2gSvVqgcwG4 عذاب النار چیست (خودشناسی قرآنی) مقاله 9- استاد علی اکبر خانجانی عذاب النّار چیست ؟ ( تفسیری بر دعای جوشن کبیر ) خداشناسی قرآنی [...]

یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را

۱۳۹۹-۶-۱۲ ۲۱:۵۲:۲۱ +۰۰:۰۰۱۲ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/16dJptPC28g یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را(خودشناسی قرآنی) مقاله 8 - استاد علی اکبر خانجانی یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را [...]

فلسفه مقام خلافت اللهی انسان

۱۳۹۹-۶-۱۱ ۲۱:۳۲:۰۸ +۰۰:۰۰۱۱ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/XmW-nzh-Ltc فلسفه مقام خلافت اللهی انسان (خودشناسی قرآنی) مقاله 7- استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ مقام خلافت اللّهی انسان (خودشناسی قرآنی) مقاله 7 بسیاری بر [...]

بارگذاری مطالب بیشتر