تفسیری بر سریال زیر تیغ

۱۳۹۹-۷-۱۶ ۱۹:۱۰:۲۳ +۰۰:۰۰۱۶ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/PNDQBasQZTc تفسیری بر سریال زیر تیغ (خودشناسی هنری) مقاله 5-استاد علی اکبر خانجانی تفسیری بر سریال« زیر تیغ » (خودشناسی هنری) مقاله 5 مردی خوب [...]

نظری به موسیقی اصیل ایرانی و پاپی شدن

۱۳۹۹-۷-۱۵ ۱۹:۱۵:۴۴ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xuhHdTmGwxM نظری به موسیقی اصیل ایرانی و پاپی شدن (خودشناسی هنری) مقاله 4-استاد علی اکبر خانجانی نظري به موسيقي اصيل ايراني و پاپي شدن (خودشناسی [...]

فلسفه هنرهای پست مدرن

۱۳۹۹-۷-۱۴ ۱۸:۳۱:۱۰ +۰۰:۰۰۱۴ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/44hQIbt9q_M فلسفه هنرهای پست مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 3 -استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ هنرهای پُست مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 3 مکاتبی همچون کوبیسم ، [...]

فلسفه موسیقی مدرن

۱۳۹۹-۷-۱۲ ۲۱:۱۶:۰۷ +۰۰:۰۰۱۲ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/5csz_LvW51I فلسفه موسیقی مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 2-استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ موسیقی مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 2 هرگز بشر در طول تاریخ تا این [...]

اعترافات یک اسطوره مدرن(آنتونی کوئین)

۱۳۹۹-۷-۱۲ ۲۱:۰۲:۲۳ +۰۰:۰۰۱۱ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/JjQH4PvkZXI اعترافات یک اسطوره مدرن آنتونی کوئین (خودشناسی هنری) مقاله 1-استاد علی اکبر خانجانی اعترافات یک اسطورۀ مدرن (آنتونی کوئین ) خودشناسی هنری مقاله 1 [...]