شیعه شناسی (پیدایش خرافات و احادیث جعلی)

۱۳۹۹-۶-۵ ۰۶:۲۴:۲۲ +۰۰:۰۰۵ شهریور ۱۳۹۹|شیعه شناسی, گزیده ای از آثار|

شیعه شناسی درباره(پیدایش خرافات واحادیث جعلی) ص ۲۶ و ۲۷از کتاب شیعه شناسی اثر استاد علی اکبر خانجانی ٢۵ -واما درجهان اسلام و مخصوصاً تشیع [...]

“حالات و مقامات”

۱۳۹۹-۵-۱۵ ۱۲:۱۴:۵۶ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۹|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|

معرفت اگر به معنای دیدن خداوند در ھر چیزی و فھمیدن اراده و فعل و صفات او در ھر واقعه و کردار و احساسی نباشد چیزی جز دانش فنی و فلسفه بافی و خیالات نیست.

بارگذاری مطالب بیشتر