درسی از زندگی وهویت فروغ فرخزاد

۱۳۹۹-۳-۲۶ ۲۱:۱۴:۱۳ +۰۰:۰۰۲۶ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/l18Y4rCaD_8 درسی از زندگی و هویت فروغ فرخزاد (فلسفه شخصیتها) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی درسی از زندگی و هویّت فروغ فرخزاد (فلسفه شخصیتها) [...]

باز افرینی دادگاه سقراط

۱۳۹۹-۳-۱۸ ۱۷:۳۷:۵۰ +۰۰:۰۰۱۸ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/qVF11wCOiV8 باز آفرینی دادگاه سقراط (فلسفه شخصیتها) مقاله 5- استاد علی اکبر خانجانی باز آفرینی «دادگاه سقراط» (فلسفه شخصیت ها) مقاله 5 قاضی :جناب سوفیست [...]

روانکاوی ابن ملجم

۱۳۹۹-۳-۱۴ ۲۰:۴۸:۳۵ +۰۰:۰۰۱۳ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/MCMRvXTHnx0 روانکاوی ابن ملجم (فلسفه شخصیتها) مقاله 4 - استاد علی اکبر خانجانی روانکاوی ابن ملجم (فلسفه شخصیتها)مقاله 4 «از من تقلید نکنید که کافر [...]

ماجرای وصیت نامه دکتر شریعتی

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۱۶:۱۸:۲۰ +۰۰:۰۰۱۲ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/JZJYtxCd2Zc ماجرای وصیت نامه دکتر شریعتی (فلسفه شخصیتها) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی ماجرای وصت نامه دکتر شریعتی (فلسفه شخصیت ها) مقاله 2 [...]

خدمت هیتلر به جهان سوم

۱۳۹۹-۳-۱۰ ۱۴:۳۲:۴۹ +۰۰:۰۰۱۰ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/0KSBznPL1FQ خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها) مقاله 1 - استاد علی اکبر خانجانی خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها ) مقاله ۱ [...]