میرزا آقا خان کرمانی

2020-09-24T21:20:00+03:3024 سپتامبر 2020|شخصیتها, فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gLQtUFvJhaA میرزا آقا خان کرمانی (فلسفه شخصیتها) مقاله 15- استاد علی اکبر خانجانی «میرزا آقا خان کرمانی» پدر روشنفکری دینی و انقلابی (فلسفه شخصیت ها) [...]

دانته و اسلام

2020-09-17T22:07:19+03:3017 سپتامبر 2020|شخصیتها, فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xX0w6J2UdX8 دانته و اسلام (فلسفه شخصیتها) مقاله 14- استاد علی اکبر خانجانی دانته واسلام (فلسفه شخصیت ها) مقاله 14 «كمدي الهي»اثر معروف دانته حكيم ايتاليائي [...]

روانشناسی قطامه

2020-09-13T12:15:49+03:3013 سپتامبر 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/GQ7dsk0v3WE روانشناسی قطامه(فلسفه شخصیتها) مقاله 13- استاد علی اکبر خانجانی روانشناسی قطّامه (فلسفه شخصیت ها) مقاله 13 کفر زنانه دارای یک ذات پایدار و عمومی [...]

آیت الله طالقانی- تجسم کلمه توحید

2020-08-25T15:59:08+03:3025 آگوست 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/u5ieMNNiYo0 آیت الله طالقانی تجسم کلمه توحید (فلسفه شخصیتها) مقاله 11-استاد علی اکبر خانجانی آیت الله طالقانی «تجسّم کلمۀ توحید» (فلسفه شخصیتها) مقاله 11 در [...]

آخرین یادگار سوسیالیزم و پیرترین انقلابی جهان

2020-08-23T21:04:53+03:3023 آگوست 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/GocFv9y7UTs آخرین یادگار سوسیالیزم و پیرترین انقلابی جهان (فلسفه شخصیتها) مقاله ۸ آخرین یادگار سوسیالیزم و پیرترین انقلابی جهان (فلسفه شخصیتها) مقاله 8 بسیار به [...]

دکتر شریعتی و پیروانش

2020-08-22T15:02:30+03:3022 آگوست 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hNn9F0DXGdo دکتر شریعتی و پیروانش (فلسفه شخصیتها) مقاله 3 - استاد علی اکبر خانجانی دکتر شریعتی و پیروانش مقاله ۳ فلسفه شخصیتها از کتاب دائره [...]

هدایت ، آل احمد ، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی -اسلامی

2020-08-16T17:42:57+03:3016 آگوست 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/9mRqhuqLadI هدایت، آل احمد، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی-اسلام(فلسفه شخصیتها) مقاله 10- استاد علی اکبر خانجانی هدایت، آل احمد، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی – [...]

شریعتی های 2 و 3 و 4 و….چه کرده اند؟

2020-08-15T15:44:55+03:3015 آگوست 2020|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/RkCmjtXm7q8 شریعتی های 2 و 3 و 4 و ... چه کرده اند(فلسفه شخصیتها) مقاله 9- استاد علی اکبر خانجانی شریعتی های 2و3و4و…چه کرده اند؟ [...]

بارگذاری مطالب بیشتر