عشق حقیقی و عشق مجازی

۱۳۹۹-۵-۱۸ ۲۰:۴۵:۵۱ +۰۰:۰۰۱۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/vbFUFdT2ijQ عشق حقیقی و عشق مجازی (خودشناسی شیعی) مقاله 17 - استاد علی اکبر خانجانی عشق حقیقی و مجازی (خودشناسی شیعی) مقاله 17 در حدیث [...]

فلسفه وفا

۱۳۹۹-۵-۱۸ ۰۰:۰۷:۴۱ +۰۰:۰۰۱۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/B5pxHZhNzf4 فلسفه وفا(خودشناسی شیعی) مقاله 16 - استاد علی اکبر خانجانی دائره المعارف عرفانی جلد دوم فلسفه تشیع مقاله ۱۶ فلسفۀ وفا (خودشناسی شیعی) مقاله [...]

علم هرمنوتیک چیست؟

۱۳۹۹-۵-۱۶ ۱۲:۳۱:۴۳ +۰۰:۰۰۱۶ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/zq0_jS-GrMU علم هرمنوتیک چیست (خودشناسی کلامی) مقاله 4 - استاد علی اکبر خانجانی علم هرمنوتيك چيست ؟ (خودشناسی کلامی) مقاله 4 هرمنوتيك يك اصطلاح يوناني [...]

تفسیر هرمنوتیکی زن

۱۳۹۹-۵-۱۵ ۱۱:۵۱:۲۶ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/7HW4WVwEpvs تفسیر هرمنوتیکی زن (خودشناسی کلامی) مقاله 3- استاد علی اکبر خانجانی تفسير هرمنوتيكي زن (خودشناسی کلامی) مقاله 3 باعرض معذرت از زنان  : علم [...]

تفسیر هرمنوتیکی دلار

۱۳۹۹-۵-۱۴ ۱۵:۲۲:۰۷ +۰۰:۰۰۱۴ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Xvp6dNTLkSI تفسیر هرمنوتیکی دلار (خودشناسی کلامی) مقاله 2- استاد علی اکبر خانجانی تفسیر هرمنوتیکی دلار (خودشناسی کلامی) فلسفه هرمنوتیک مقاله 2 Dollar متشکل از Doll+ar [...]

مالیخولیای واژه ها

۱۳۹۹-۵-۹ ۲۱:۲۲:۵۳ +۰۰:۰۰۹ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/YM7IFDPF9dw مالیخولیای واژه ها (خودشناسی کلامی) مقاله 1 - استاد علی اکبر خانجانی مالیخولیای واژه ها «سرّ واژه» مقاله 1(فلسفه هرمنوتیک) اسرار واژه ها- خودشناسی [...]

فلسفه پاکیزگی و زیبائی

۱۳۹۹-۵-۸ ۲۱:۰۴:۲۵ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/8aEgSTBe2Fw فلسفه پاکيزگي و زيبايي (خودشناسی طبی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه پاکیزگی و زیبائی مقاله ۱۵ (خودشناسی طبی) ھر چه تکنولوژی پر [...]

چند حکمت درباره مرگ

۱۳۹۹-۵-۸ ۰۰:۳۴:۴۱ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VeWghnSfJiM چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 - استاد علی اکبر خانجانی چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 o       یکی گفت [...]

بارگذاری مطالب بیشتر