فرزند کمتر رفاه بیشتر

۱۳۹۹-۳-۳ ۲۱:۱۹:۰۲ +۰۰:۰۰۳ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/6NV7EQgsWx0 فرزند کمتر رفاه بیشتر مقاله ۴۲ (خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی 🔸 فرزند کمتر رفاه بیشتر !؟خودشناسی جنسی مقاله شماره42 بالاخره این شعار [...]

اخطار : “ويروس واقعي کامپيوتر کاربران را نابود میکند”

۱۳۹۹-۳-۲ ۱۸:۴۹:۴۲ +۰۰:۰۰۲ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/A2uq0GO-Vs0 🔹 اخطار : ویروس واقعی کامپیوتر « کاربران را نابود می کند »⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی▪️⁩ مقاله شماره 13 آنچه که معروف به ویروس رایانه [...]

خانه و میخانه

۱۳۹۹-۲-۳۱ ۱۷:۱۷:۴۷ +۰۰:۰۰۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/I8fLB2wI9TI خانه و ميخانه (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 13 استاد علی اکبر خانجانی خانه ومیخانه (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 13 به یک لحاظ کلّ تمدن مدرن امروز [...]

چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۲-۲۸ ۲۱:۵۵:۲۴ +۰۰:۰۰۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk فلسفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) مقاله 6 خودشناسی شرعی شايد هيچيك از احكام شرع [...]

چند حکایت عرفانی ۱

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۳۸:۱۱ +۰۰:۰۰۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gk3xMJ8sxHI چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت عرفانی (1) خودشناسی تمثیلی مقاله 1 *به یکی گفتم «صدق برترین رندی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر