سخنان حضرت علی (ع) در غررالحکم

۱۳۹۹-۳-۱۱ ۱۷:۰۵:۳۰ +۰۰:۰۰۱۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WAqKgior7H8 سخنان حضرت علی ع درغررالحکم (خودشناسی جاوید) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی سخنان حضرت علی در غررالحکم2- (خودشناسی جاوید) مقاله 2       [...]

خدمت هیتلر به جهان سوم

۱۳۹۹-۳-۱۰ ۱۴:۳۲:۴۹ +۰۰:۰۰۱۰ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/0KSBznPL1FQ خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها) مقاله 1 - استاد علی اکبر خانجانی خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها ) مقاله ۱ [...]

خدمت هیتلر به جهان سوم

۱۳۹۹-۳-۷ ۲۱:۰۷:۴۳ +۰۰:۰۰۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/0KSBznPL1FQ خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها) مقاله 1 - استاد علی اکبر خانجانی خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها ) مقاله ۱ [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۳-۵ ۲۳:۱۷:۳۳ +۰۰:۰۰۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk سفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) (خودشناسی شرعی) مقاله 6 شايد هيچيك از احكام شرع [...]

چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

بارگذاری مطالب بیشتر